СИМВОЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ THE SYMBOLS OF BULGARIA Преглед отблизо

СИМВОЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ THE SYMBOLS OF BULGARIA

Нов продукт

Таня Николова

Енциклопедично издание за всичко българско и родно

Повече детайли

55,00 лв с вкл. данък

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

Тази КНИГА Е ЗА ВСЯКО БЪЛГАРСКО ДЕТЕ, за всеки български дом, за българите и за тези, които искат да ги опознаят. Предназначена е да съхрани и покаже ценностите и привлекателността на българската земя и българския род. 

Исторически са се утвърдили три държавни символа – герб, знаме и химн. Заедно с това всеки българин, където и да се намира по света, носи в сърцето си още много български символи. Някои са общовалидни, други са въпрос на вътрешно усещане, но всеки от тях със свое свято място в святата памет на несломимия български дух.

Тази книга с богати илюстрации и текст на български и английски ни представя по-голямата част от от символите на България, това, което е емблематично за българите, което представя България като страна с древна култура, славна история и достойно настояще. По азбучен ред в повече от 300 статии са представени скъпи за всеки българин исторически и природни забележителности, личности, обичаи, традиции, фолклор, произведения на народното творчество, продукти. Включени са и понятия, които трудно се поддават на класификация, но вълнуват всеки българин. „Символите на България” събират на едно място всичко, което означава „българин”, „българско”, „Родина”, „България”.

Луксозно, богато илюстровано енциклопедично издание

338 стр. твърда подвързия

ISBN 978-954-463-198-7,   цена 55 лева

This book is meant FOR EVERY BULGARIAN CHILD, FOR EVERY BULGARIAN HOME, for all Bulgarians and FOR THOSE WHO WANT TO GET TO KNOW THEM. It is intended to preserve and show the values ​​and attractiveness of the Bulgarian land and the Bulgarian kind.

Three national symbols - the coat of arms, the flag and the anthem - have been historically established. At the same time, every Bulgarian, anywhere in the world, carries many more Bulgarian symbols in his heart. Some are universal; others are a matter of inner feeling; but each with its own place in the sacred memory of the indomitable Bulgarian spirit.

This book, with its rich illustrations and text in Bulgarian and English, presents us with most of the symbols of Bulgaria, what is emblematic of the Bulgarians and represents Bulgaria as a country with ancient culture, glorious history and worthy present. In alphabetical order, more than 300 articles present dear to every Bulgarian historical and natural landmarks, personalities, customs, traditions, folklore, works of folk art, products. Also included are concepts that are difficult to classify but excite every Bulgarian. "Symbols of Bulgaria" brings together everything that means "Bulgarian", "related to Bulgaria", "Motherland", "Bulgaria".

A luxurious, richly illustrated encyclopedic edition

338 pages, hard cover

ISBN 978-954-463-198-7, price BGN 55