ДЕТЕТО НА ХХІ ВЕК И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ОТ ХХ ВЕК

Нов продукт

ОФЕЛИЯ КЪНЕВА

статии, лекции

Повече детайли

10,00 лв с вкл. данък

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

Книгата е задълбочен анализ и последователна характеристика на „Дигиталното дете“. Тя привлича вниманието не само на специалистите в областта на детското развитие и грижата за децата, но и на всеки, който се интересува  от съвременните предизвикателства пред позитивното детско развитие. Адресирана е преди всичко към педагози, социолози, психолози, студенти, семейството, образователните инстититуции и всички чиято дейност засяга и трябва да носят отговорност за децата днес. Дава светлина върху поколението родено след 2000 г., с особен фокус над България. Задава въпроси към професионалните среди и предизвиква отговори с отворен край – такива, които да могат да активират и амбицират участниците в “естествената за пребиваване” на децата среда – за да бъдат възрастни и подрастващи по-пълноценни в своята интеракция. 

“...„Дигиталното дете“  е не просто детето със смартфон в ръце, то е дете, което се развива в един свят практически без граници, но и без ограничения. Този свят, със своята свръх достъпност до всичко, сякаш не оставя много място за развитие на детската фантазия, на въображението. 

Финният анализ на авторката обхваща последователно характеристиките на „Дигиталното дете“, предизвикателствата пред образователните институции и пред специалистите, работещи за тях, семейството и неизбежната мултикултурност на 21 век.

Една от основните и ценни идеи в статиите е осъзнаването и осмислянето на новата роля на детето като творец на собственото си развитие. Тази нова роля е свързана с по-голямата му активност, като следствие от по-интензивното му развитие в новия дигитален свят, която трябва да се припознае институционално без страх от загуба на авторитет.

Студията й не случайно акцентира именно върху предизвикателствата, защото 21 век е векът на човека и на технологиите, но и на срещата му с тях и ефектите им върху него и върху човешките групи, които все още се пренебрегват от повечето специалисти...”

                                                                                    из предговора на проф. д-р Емилия Алексиева,

                                                                           СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Психология

64 стр., мека подвързия

ISBN: 978-954-463-215-1

Цена: 10 лв.

За автора:

Офелия Кънева e магистър по социология, бакалавър по управление на
човешките ресурси и мениджмънт на социални организации от Софийския
университет „Св. Климент Охридски“. Разработва докторат за участието
на децата в процесите на взимане на решения.
Преминава редица специализации и обучения, включително Управление на
професионалната рехабилитация във Виена, управление на средствата от
ЕС, стратегическо планиране и т.н.
Започва кариерата си през 1999 г. като Координатор проекти; работи и като Координатор Обучителни програми за хора с увреждания; в екип на министъра на труда и социалната политика; зам.-кмет на община Сливен; оглавява Дирекция „Закрила на детето“ в Агенцията за социално подпомагане; Главен директор
в Агенцията по заетостта; Ръководител на Средносрочна рамкова инвестиционна програма; отговаря за вътрешния одит, методическата подкрепа и контрола по предоставените социални услуги; заема и поста Председател на Държавната агенция за закрила на 
детето.
Понастоящем разработва иновативни подходи за подкрепа на педагогически
специалисти съвместно с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и
е гост-преподавател в Софийския университет, Югозопадния университет,
Великотърновския университет, Бургаския свободен университет и др.