Издателство "Български бестселър - Национален музей на българската книга и полиграфия" ЕООД е създадено през 2001 г. от Юлияна Томова.

Започва с издаване на книги и периодика за България, представящи страната ни пред света. Издава книги от български и чуждестранни автори на български, английски, френски, немски, испански, италиански и руски език с историческа, културна, политическа, научна или друга насоченост с цел популяризиране на българския бит, култура и постижения.

Впоследствие разширява дейността си и издава книги във всички области на хуманитаристиката.

Издател на "Български дипломатически преглед" - списание за дипломатически, политическо, бизнес, културни и социални събития.

Подготваме всякакви албумни издания, календари, рекламни материали и пакети от представителни изделия – торбички, химикалки, папки, тефтери и др.

Разполага с изключителен екип от професионалисти – освен за оригинален художествен дизайн, предпечат, редакция и корекция, фотограф, за съставителство на албумни издания и др. си сътрудничим с учени - изследователи в различни области, журналисти и преводачи на и от различните езици.

Имаме и отдел “Разпространение”, чрез който вашите книги ще достигнат до всички желани места в страната ни.

Всички издания са с високо качествено художествено и полиграфическо оформление.

Свържете се с нас и ще получите професионално обслужване и съвети как да реализирате най-добре идеите си.